هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، 7-8 آذرماه 1396 ISAV K. N. Toosi Universitz of Technology

هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

English  English
صفحه اصلی  صفحه اصلی
معرفی کنفرانس  معرفی کنفرانس
کمیته ها  کمیته ها
موضوعات کنفرانس  موضوعات کنفرانس
فراخوان مقاله  فراخوان مقاله
ارسال مقاله  ارسال مقاله
سخنرانان کلیدی  سخنرانان کلیدی  جدید
ثبت نام  ثبت نام  جدید
اخبار  اخبار
خلاصه برنامه کنفرانس  خلاصه برنامه کنفرانس  جدید
کتابچه برنامه کنفرانس  کتابچه برنامه کنفرانس  جدید
کارگاه های آموزشی  کارگاه های آموزشی  جدید
پوستر کارگاه های آموزشی  پوستر کارگاه های آموزشی  جدید
نمایشگاه  نمایشگاه  جدید
پايان نامه/رساله برتر دانشجويی  پايان نامه/رساله برتر دانشجويی  جدید
مهندس برجسته  مهندس برجسته  جدید
مسابقه علمی دانشجويی  مسابقه علمی دانشجويی  جدید
حامیان  حامیان
نشریه علمی-پژوهشی  نشریه علمی-پژوهشی
حمايت مالی  حمايت مالی
جاذبه های تهران  جاذبه های تهران
تماس با ما  تماس با ما
bolt  ورود کاربران

پوستر پايان نامه/رساله برتر دانشجويی

فرم دريافت اطلاعات پايان نامه/رساله برتر دانشجويی در حوزه آکوستيک و ارتعاشات

انجمن آکوستيک و ارتعاشات ايران در نظر دارد تا همانند سال های گذشته مسابقه انتخاب پايان نامه/رساله برتر دانشجويی را همزمان با هفتمین کنفرانس بين المللی آکوستيک و ارتعاشات (ISAV2017) برگزار نمايد. بر اين اساس از کليه فارغ التحصيلان گرامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مختلف مهندسی که پايان نامه/رساله آنها مرتبط با حوزه آکوستيک و ارتعاشات و کنترل آنها می باشد دعوت می شود که با تکميل فرم مربوطه آمادگی خود را جهت شرکت در اين مسابقه اعلام فرمايند.
تاريخ فارغ التحصيلی بايد در بازه زمانی 30 مهر ماه 1394 تا 30 مهرماه 1396 باشد و موارد خارج از اين بازه زمانی پذيرفته نمی شوند.
لازم به ذکر است که در اين مرحله ارائه کليه اطلاعات به صورت خود اظهاری بوده و پس از ثبت اطلاعات توسط فارغ التحصيل، فرم تکميل شده جهت رويت، اصلاح و تائيد برای استاد راهنما ارسال می شود. همچنين کليه افراد انتخاب شده نهايی بايد علاوه بر تائيد استاد(ان) راهنما، مدارک و مستندات مورد نياز را به انجمن ارائه نمايند. مهلت تکميل و ارسال فرم مربوطه جمعه 5 آبان ماه 1396 می باشد و اين زمان تمديد نمی گردد. در صورت هرگونه پرسش با آدرس الکترونيکی conf2017@isav.ir و يا با شماره تلفن دفتر انجمن 81032323-021 ارتباط حاصل نمائيد.

بخش اطلاعات پايان نامه/رساله
نام :
نام خانوادگی :
نام انگلیسی:
نام خانوادگی انگلیسی:
ایمیل :
تلفن :
مقطع تحصيلی :
عنوان پروژه :
چکيده پروژه :
نام دانشگاه :
نام دانشکده :
اساتيد راهنما :
نام و نام خانوادگی ایمیل
به فارسیبه انگلیسی
اساتيد مشاور :
نام و نام خانوادگی ایمیل
هيات داوران:
نام و نام خانوادگی ایمیل
تاريخ دفاع :
نمره پروژه :
ماهيت پروژه :

بخش دستاوردهای پايان نامه/رساله
الف) مقالات مجله
# عنوان مقاله نام نويسندگان (به ترتيب) نام مجله نوع مجله جلد و شماره مجله سال انتشار
1)
2)
3)
4)
بیشتر
ب) مقالات کنفرانس
# عنوان مقاله نام نويسندگان (به ترتيب) نام کامل کنفرانس نوع کنفرانس تاريخ دقيق کنفرانس محل کنفرانس
1)
2)
3)
4)
بیشتر
ج) ثبت اختراع
# عنوان اختراع نام مخترعين (به ترتيب) نحوه ثبت اختراع سازمان تائيدکننده اختراع
1)
2)
3)
د) جوايز ملی و بين المللی
# عنوان طرح نام صاحبان طرح (به ترتيب) نام جشنواره رتبه طرح
1)
2)
3)
ه) کاربرد پروژه در صنعت
آيا پروژه منجر به عقد قرارداد صنعتی يا تحقيقاتی با سازمان يا موسسه ای شده است؟     
نام سازمان و يا موسسه:


آيا در حال حاضر متقاضی صنعتی مشخصی از دستاورد پروژه وجود دارد؟     
به صورت مختصر و مفيد توضيح دهید:
و) ماهيت تجربی پروژه
آيا پروژه دارای فعاليت آزمايشگاهی بوده است؟     
به صورت مختصر و مفيد توضيح دهید:


آيا پروژه منجر به ساخت يک دستگاه و يا توليد يک محصول شده است؟     
به صورت مختصر و مفيد توضيح دهید:

به هیچ عنوان از BACK و FORWARD صفحه استفاده ننمایید.
     
Designed by WEBSYS / طراحی و راه اندازی توسط وب سیس همه پرسش ها و پیشنهاد های مربوط به این پایگاه را به سرپرست پایگاه بفرستید.
همگی دادگان این پایگاه برای انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران محفوظ است.