هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، 7-8 آذرماه 1396 ISAV K. N. Toosi Universitz of Technology

هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

English  English
صفحه اصلی  صفحه اصلی
معرفی کنفرانس  معرفی کنفرانس
کمیته ها  کمیته ها
موضوعات کنفرانس  موضوعات کنفرانس
فراخوان مقاله  فراخوان مقاله
ارسال مقاله  ارسال مقاله
سخنرانان کلیدی  سخنرانان کلیدی  جدید
ثبت نام  ثبت نام  جدید
اخبار  اخبار
خلاصه برنامه کنفرانس  خلاصه برنامه کنفرانس  جدید
کتابچه برنامه کنفرانس  کتابچه برنامه کنفرانس  جدید
کارگاه های آموزشی  کارگاه های آموزشی  جدید
پوستر کارگاه های آموزشی  پوستر کارگاه های آموزشی  جدید
نمایشگاه  نمایشگاه  جدید
پايان نامه/رساله برتر دانشجويی  پايان نامه/رساله برتر دانشجويی  جدید
مهندس برجسته  مهندس برجسته  جدید
مسابقه علمی دانشجويی  مسابقه علمی دانشجويی  جدید
حامیان  حامیان
نشریه علمی-پژوهشی  نشریه علمی-پژوهشی
حمايت مالی  حمايت مالی
جاذبه های تهران  جاذبه های تهران
تماس با ما  تماس با ما
bolt  ورود کاربران

  موضوعات کنفرانس
  تجربه صنعتی - مطالعه موردی
  ساير
  صنعت پتروشيمی
  صنعت خودرو و ريلی
  صنعت دفاعی
  صنعت معدنی
  صنعت نفت و گاز
  صنعت نيروگاه
  صنعت هوا و فضا
  علمی - پژوهشی
  آزمونهای شوک و ارتعاش
  آكوستیك در معماری
  آكوستیك در موسیقی
  آكوستیك زیر آب
  آلودگی صوتی
  پایش وضعیت ارتعاش و صوت
  پردازش سیگنال در آكوستیك
  تحلیل سیگنالهای گفتاری
  دینامیک خودرو
  دینامیک سازه
  دینامیک سازه های عمران
  شناسایی سامانه ها و سازه های مكانیكی
  فیزیک صوت
  کنترل نوفه و ارتعاش
  ماشین آلات دوار
  مهندسی آكوستیك
  نوفه و ارتعاشات ریلی
  واكنش انسان به صوت و ارتعاش
Designed by WEBSYS / طراحی و راه اندازی توسط وب سیس همه پرسش ها و پیشنهاد های مربوط به این پایگاه را به سرپرست پایگاه بفرستید.
همگی دادگان این پایگاه برای انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران محفوظ است.